ДРУГА ГОДИНА

СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА – ТЕСТ

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ………………….   …………………………………………………….

                             ОДЕЉЕЊЕ ……………..                            ДАТУМ ………………

прва група

1.

Поређај хронолошким редом догађаје уписујући од најранијег до најкаснијег, стављајући бројеве од 1 до 7 :

…….долазак фашиста  на власт у Италији

…… почео Версајски мир

…….Хитлер постаје канцелар у Немачкој

…….настало Друштво народа

…….Кристална ноћ, највећи погром Јевреја

…….Јапан  напусто Друштва  народа

…….Аншлус  (припајање)  Аустрије

 

7

 

2.

У политичком животу Краљевине СХС, највећу улогу су имало је пет политичких  странака.

Попуни табелу :

Назив странке

Вође

1………………………………………….

 

Никола Пашић

 

2………………………………………….

Љубомир Давидовић и

Светозар Прибићевић

3.Хрватска републиканска странка

4.Словеначка сељачка странка

……………………………………

 

 

5…………………………………………

Мехмед Спахо

 

5

 

3.

Поред тачне тврдње стави слово  Т, а поред нетачне Н

 

Пробој Солунског фронта 15. септембра 1917. г…………

1.новембра 1917.г. српска војска улази у Београд …………

Аустро Угарска  је отвореном депешом објавила рат Србији 28.јула 1914.год. …………

20. јула 1917. усвојен је документ „Крфска декларација“ …………

 

4

 
 4.   Поређај догађаје по хронолошком принципу:

………. Марна

………. Верден

………. Сома

………. Таненберг

……….Дарданелска операција

5

 
  5. Одговори :

Који су услови мировног уговора били предвиђени за Немачку ?

Одузете су јој …………………………………………….и ……………………………………………………………….

Одређена је…………………………………………..и ограничена је…………………………………………………

 

 

 

4

 

6.

 

Поред догађаја напиши тачан датум и годину:

 

а) почео Први Балкански рат……………………………………………………..

б) вођена Кунановска битка……………………………………………………….

в) мир у Лондону……………………………………………………………………….

г) мир у Букурешту…………………………………………………………………….

д) почетак Првог светског рата……………………………………………………

 

 

 

5

 

7.

 Заокружи  Т aко је тврдња тачна  а   Н ако је нетачна  .

а) Александар Карађорђевић престолонаследник је постао 1909.године                      Т     Н

б) У Краљевини  постојала су три унивезитета  у Београду,Загребу,Сарајеву             Т     Н

в) Председник владе  у јануару 1928. постао је генерал Петар Живковић.                   Т     Н

г) Рад Комунистичке партије Југославије  суспендован је Обзнаном.                         Т     Н

д) Председник првог југословенског парламента био је Стојан Протић.                     Т     Н

 

5

 

8.

 На линији поред догађај наведи датум кода се тај догађај десио :

а) капитулација Црне Горе у Првом светском рату……………………………………..

б) капитулација Аустро – Угарске………………………………………………………………

в) створена Краљевство Срба Хрвата и Словенаца ……………………………………..

г) капитулација Немачке у Првом светском рату ……………………………………….

д) Нишка декларација………………………………………………………………………………..

 

 

5

 

9.

Допуни реченице :

У иностранству је  …………………    ………………год.  (месец и година)

формиран ………………………………………………… одбор који има циљ да пропагира о југословенском јединству и да су Југословени  једна нација.

Чланови одбора су били:

а) …………………………………………………………………………………………………

б) …………………………………………………………………………………………………

в)  ………………………………………………………………………………………………….

5

 

10.

Поред појма упиши његово значење  ( објашњење ) :

демагогија …………………………………………………………………………………………………….

фанатизам……………………………………………………………………………………………………..

ксенофобија………………………………………………………………………………………………….

прводецембарски акт……………………………………………………………………………………

аутархија……………………………………………………………………………………………………..

 

5

 

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊА

МАКСИМУМ

50

БРОЈ ПОЕНА

_____
Одличан (5)

48 – 50

Врло добар (4)

44 – 47

ОЦЕНА

_____________________(____)
Добар (3)        35 –  43
Довољан (2)        20 – 34

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Недовољан (1)         до 19

Ш. Малићевић, дипл. историчар

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ………………….         …………………………………………………..

ОДЕЉЕЊЕ :…………….   ДАТУМ:………………

друга група

1. Допуни реченицу:

Краљевина СХС  добила је први устав ………………..     ……………..године. (тачан датум и год.)

По том уставу највишу власт су  имали:

а) ………………………………………………..

б) ………………………………………………..

в) ………………………………………………..

 

 

 

5

 

2.

Одговори на следећа питања :

а) Кнез Павле, Раденко Станковић, др Иван Перовић су били намесници ………………………………………………………………………. (коме)

б) Генерал Боривоје Мирковић предводио је државни удар у ноћи између ………………………………….. године.

в) Kojим уговором су регулисане границе између Краљевин СХС и Италије?

…………………………………………………………………………..

д) Када је граница Краљевине СХС и Мађарске  регулисана? (наведи годину)

………………………………године.

 

3

 

3.

Прокламација краља Александра Карађорђевића  народу  …………………….. 1929.године значила је:  ( тачан датум )

 

а) суспендовање ………………………………….устава из ……………….године  ( упиши назив устава )

б) распуштање …………………………………………………

в) забрана рада………………………………………………..

 

 

5

 
 4. Попуни табелу : Устави у XIX и XX веку

владар године владања држава Устав година
 

…………………………..

 

1872- 1889.

 

Краљев. Србија

 

Намеснички

1969.
 

…………………………….

 

1889 – 1903

 

Краљев. Србија

 

Првоаприлски

1901.
 

……………………………

 

1903- 1922.

 

Краљевина. СХС

 

…………………..

 

……….

 

………………………….

 

1922-1934.

 

…………………………

 

Октроисани

 

……….

 

8

 
  5. Наведи познате српске научнике који су се истакли у следећим областима:

а) географија…………………………………………………………………….

б) математика…………………………………………………………………..

в) астрономија…………………………………………………………………

г) теологија……………………………………………………………………..

 

 

 

4

 

6.

Попуни табелу :

година

зараћене државе

место сукоба

1914.

Француска, Велика Британија

и Немачка

…………………………………

……….

………………………………………и

……………………………………….

Таненберг и Мазурска језера

1915.

………………………………………и

……………………………………….

Дaрдaнелска операција

 

 

7

 

7.

   

У балканску Антанту не улазе:

а)  Бугарска               б) Румунија          в) Турска            г) Грчка       д ) Албанија

2

 

8.

 Напиши на линијама поред година које је територије Немачка прикључила 

до Другог светског рата .

а) 1936. године …………………………………………………………………………………………………………..

б) 1938. године …………………………………………………………………………………………………………..

в) 1939. године…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

3

 

9.

Допуни реченице :

Србија је стекла потпуну независност одлуком ………………………………………..     ………..године Тада је на престолу био ……………………………………………………………..(титула и име и презиме )

Тако је извршена ревизија ……………………………………………………………..мира.

 

5

 

10.

 

Први светски рат је највећи рат у дотадашњој  историји.

На почетку рата 1914.године вођено је неколико битака. Наведи битке на :

а) Западном ратишту :     1) …………………………………………

б) Источном ратишту  :   1) ……………………………………….. 2 …………………………………………………..

в) Балканском ратишту : 1) ……………………………………….. 2 …………………………………………………..

 

 

5

 

 

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊА

 

МАКСИМУМ

50

БРОЈ ПОЕНА

_____
Одличан (5)

48 – 50

Врло добар (4)

44 – 47

ОЦЕНА

_____________________(____)
Добар (3)        35 –  43
Довољан (2)        20 – 34

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Недовољан (1)         до 19

Ш. Малићевић, дипл. историчар

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ………………….         …………………………………………………..

ОДЕЉЕЊЕ :…………….   ДАТУМ:………………

трећа група

1.

Демократска странка дуго времена била је водећа станка у Краљевини Југославији и утицала на политички и привредни живот Краљевина :

Одговори :

а) Када  и  где је основана ДС ? ……………………………..године у ………………………………………………

б) Ко су биле вође ДС ?………………………………………………. и ……………………………………………………

в) На чију иницијативу је основана ?…………………………………………………………………………………….

г) Колико мандата је добила на првим изборима ?  ……………………………………………………………….

д) Када је дошло до поделе ДС ?      …………………………………….године

ђ) ђ) Која странка је настала из ДС и ко је био њен вођа ?

…………………………………………………………………..вођа…………………………………………………………..

8

 

2.

Допуни реченице :

У иностранству се ……………..    ……………….године , (упиши месец и годину ) формира Југословенски одбор који има циљ да пропагира о југословенском јединству и да су Југословени једна нација.

Чланови одбора су били:

а) ……………………………………………………………………

б) …………………………………………………………………..

в)…………………………………………………………………..

 

5

 

3.

Допуни реченице

Версајска мировна коференција почела је са радом …………………….           ………………године.

(тачан датум и година )

Четири царства која  су нестала после Версајске мировне конференције су :

а) ……………………………………………….

б) ……………………………………………….

в) ……………………………………………….

г) ………………………………………………..

 

6

 
 4. Које државе нису биле умешане у организовању атентата на краља Александра Карађорђевића? Заокружи тачне одговоре.

 

а) Француска      б) Италија            в) Румунија       г) Велика Британија          д) Немачка

2

 
  5. Од наведених  личности заокружи оне који се  нису бавили књижевним радом .                                                           

а) Љуба Давидовић      б)Александар Белић    в) Јован Дучић                 г) Драгиша Васић

д) Милош Црњански    ђ) Иво Андрић              з) Раденко Станковић    љ) Мирослав Крлежа

 

 

4

 

6.

 

У Југославији између два рата је вођена политика умереног верског либерализма, који је подразумевао слободу вере и равноправност признатих цркава.

 

Њих је тада било шест (навести бар три):

1…………………………………………………………………………….,

2…………………………………………………………………………….,

3……………………………………………………………………………..

3

 

7.

Допуни реченицу тако да наведени исказ буде тачан.

Да би поништио националне супротности краљ Александар је земљу поделио на …………… бановина (упиши број) и управу главног града.

Тако је Србија била подељена на …………   (упиши број), а

Хрватска на ………..бановине. (упиши број)

Територија Словеније била је јединствена у оквиру …………………………………….бановине

(упиши назив).

4

 

8.

Заокружи  Т aко је тврдња тачна  а   Н ако је нетачна  .

а) Александар Карађорђевић престолонаследник је постао 1910.године                      Т     Н

б) У Краљевини  постојала су три унивезитета  у Београду,Загребу,Сарајеву              Т     Н

в) Председник владе  у јануару 1921. постао је генерал Петар Живковић.                    Т     Н

г) Рад Комунистичке партије Југославије  суспендован је Обзнаном.                          Т     Н

д) Председник првог југословенског парламента био је Стојан Протић.                      Т     Н

 

5

 

9.

Број стновника у градовима ниј био велики, само су три града имала преко   100 000 становника. Заокружи градове који су имали мање од 100 000 становника

а)  Београд,            б)  Сарајево              в)  Суботица           г)  Нови Садд)

д) Скопље.             ђ)  Загреб                  з)  Љубљана           љ) Ниш

 

5

 

10.

Попуни табелу :  Поред имена странаке упиши имена наведених политичара који су им припадали: Никола Пашић,  Стјепан Радић,  Стојан Протић,  Мехмед Спахо , Љуба Давидовић, Антон Корошец,  Павле Радић,  Ђуро Басаричек,

Радикална странка 1……………………………………………..

2……………………………………………..

Хрватска сељачка станка 1………………………………………………..

2………………………………………………..

Југословенско муслиманска организација

 

1…………………………………………………
Словенсака људска странка 1………………………………………………….

 

Демократска странка

 

1………………………………………………….

2…………………………………………………

 

8

 

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊЕ

МАКСИМУМ

50

БРОЈ ПОЕНА

_____
Одличан (5)

48 – 50

Врло добар (4)

44 – 47

ОЦЕНА

_____________________(____)
Добар (3)        35 –  43
Довољан (2)        20 – 34

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Недовољан (1)         до 19

Ш. Малићевић, дипл. историчар

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ………………….         …………………………………………………..

ОДЕЉЕЊЕ :…………….   ДАТУМ:………………

четврта група

1.

 

Допуни реченице :

Након убиства краља Александра 1934. године, тестaментом је наследник

постао његов син ……………………………………………………………који је имао ……………године.

Уместо малолетног краља државом је управљало ……………………………………………(1934-1941)

у саставу:

а)…………………………………………………………………………………………..

б)…………………………………………………………………………………………..

в)………………………………………………………………………………………….

6

 

2.

Између два светска рата формирана је „Балкамска антанта „9. фебруара 1934.

 

Наведи чланице балканске антанте :

а) ………………………………………………………………………

б)………………………………………………………………………

в) ……………………………………………………………………….

г) ………………………………………………………………………

 

4

 

3.

Обележи са Т ако је одговор тачан, односно са Н ако је нетачан:

 

11. новембар 1918.године завржен Први светски рат………

30.маја 1913.године Лондонски мир…………

28.јула 1914.године атентат у Сарајеву………….

1. децембра 1917.године проглашена држава Краљевство СХС…………

7. децембар1916. усвојена  Нишка декларација…………

5

 
 4.  

Поред сваке од наведених личности упиши његов филм: 

а) Рудолф Валентино     …………………………………………………….

б) Чарли Чаплин   ………………………………………………………………

в)  Марлен Дитрих……………………………………………………………..

г)  Ал Џолсон…………………………………………………………………….

 

4

 
  5.  

Поред године доношења устава  упиши име владара који је тада владао Србијом,  КСХС или Југославијом .

 

а)1888.………………………………………………..       б)1901.……………………………………………………….

в)1921.………………………………………………..       г)1869.……………………………………………………….

д)1835.………………………………………………..        ђ)1838.……………………………………………………….

 

 

 

 

 

6

 

6.

После Првог светског рата јављају се екстремисичка учења. Циљ им је стварање јаких националних држава .

Наведи три тоталитарна режима у Европи након Првог светског ратаи њихове вође .

а) ……………………………………………………………………..вођа………………………………………………….

б)………………………………………………………………………вођа…………………………………………………

в)………………………………………………………………………вођа…………………………………………………..

 

6

 

7.

Одговори :

Телефон је открио:……………………………………………………………………………………………………….

Дуче је други назив за: …………………………………………………………………………………………………

Адолф Хитлер је написао дело: ……………………………………………………………………………………..

Име Стаљина значи : …………………………………………………………………………………………………….

Драгом Машин је био ожењен: …………………………………………………………………………………….

Сједињене америчке државе су купиле Аљаску од : ……………………………………………………..

Град светлости је други назив за:…………………………………………………………………………………..

Којим миром је завршен Први светски рат:……………………………………………………………………

 

8

 

8.

У политичком животу Србије, крајем 19. и почетком 20. века, највећу улогу су имале четири политичке странке:

а) Радикална странка, чији је оснивач:………………………………………………………………………….

б) Либерална странка, чији је оснивач и вођа био: ……………………………………………………….

в) Напредњачка странка, чији су оснивачи:…………………………………………………………………..

г) Социјалисти, Социјал- демократска странка, чији је идејни творац:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4

 

9.

Повежи научнике са њиховим наукама: например а-2

 

а) Милутин Миланковић                      1)географија

б) Јован Цвијић                                     2) лингвистика

ц) Александар Белић                            3) правне науке

д) Слободан Јовановић                        4) астрономија   

Одговор………………………………………………………………………………………….

 

4

 

10.

Допуни реченицу :

Једина бановина са националним обележјем у називу била је ………………………………………………….. ( наведи њен назив).

Створена је (наведи тачан датум и годину ) ……………………        ………………………..године.

 

 

3

 

 

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊА

МАКСИМУМ

50

БРОЈ ПОЕНА

_____
Одличан (5)

48 – 50

Врло добар (4)

44 – 47

ОЦЕНА

_____________________(____)
Добар (3)        35 –  43
Довољан (2)        20 – 34

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Недовољан (1)         до 19

Ш. Малићевић, дипл. историчар

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ………………….         …………………………………………………..

ОДЕЉЕЊЕ :…………….   ДАТУМ:………………

пета група

1.

 

Нормалан рад Народне скупштине често су ометали и бојкотовали представници Хрваске републиканске сељачке странке.  Одговори на постављена питања :

 

а)  Који концепт државног уређења су заступали Хрвати ?

………………………………………………………………

б)  Када се Стјепан Радић измирио са двором и ушао у владу ?   …………………………….године

в)  Које  је министарство  предводио ?    ………………………………………………………………………..

г)  Како се од тада називала његова странка ?………………………………………………………………..

д) Када је убијен Стјепан Радић ? ………………………………..година

5

 

2.

Допуни реченицу:

У шпанском грађанском рату Франциска Франка су помагали ……………………………………..и  ………………………………….., а репуболиканску владу …………………………………………………………и ……………………………………………………..

 

4

 

3.

Одговори :

Које три државе су тражиле „Нови предак „ и направиле савез уочи Другог светског рата ?

а)……………………………………………………………………………………….

б)………………………………………………………………………………………..

в)………………………………………………………………………………………..

 

3

 
 4. Попуни табелу :

година

зараћене државе

назив битке

1914.

Србија, и

Аусро Угарска

……………………………….

……….

………………………………………и

……………………………………….

Колубарска битка

1916.

………………………………………и

……………………………………….

Мојковачка битка

 

 

7

 
  5. Заокружи  оне представнике који су припадали српској  реалистичкој  књижевности

 

а) Милован Глишић              б) Јосиф Панчић                   в) Лаза Лазаревић

д) Урош Предић                     ђ) Јанко Веселиновић          г) Стева Сремац

 

4

 

6.

 Допуни реченицу:

Устав из ……………….године ревидиран је споразумом ……………………………………………………… потписаним …………………………..          …………….  год. (тачан датум ) и  успостављена  је Хрватска  бановина на челу са баном ……………………………………………….

 

 

5

 

7.

Поред тачне тврдње стави слово  Т,  а поред нетачне  Н

 

28. јуна 1914. године – Аустро-Уграска је објавила рат  Србији_____________

Италија, она је прокламовала политику  “sarco egoismo”  __________

Немачки ратни план   израдио фон Шлифен___________

Битки на Марни септембар 1914.године._________________

29. септембра 1917 – Капитулација Бугарске _________

 

6

 

8.

Повежи појам  и његово објашњење тако што ћеш број испред појма написати на линији испред објашњења:                                                                                                                     

 

1. федерација               ………мржња према другим нацијама

2. шовинизам               ……… тежња за отцепљењем из неке заједнице

3. сепаратизам             ………сарадња са окупатором

4. колаборационизам  ……..убијање или протеривање читавог народа са одређеног простора

5. етничко чишћење   ……… савез држава

 

 

5

 

9.

Повежи личности и појмове уписујући на линији  (  на пример а-1 ) :

а) Алексасндар Карађорђевић                           1. председник српске владе

б) Радомир Путник                                             2. хрватски политичар

в) Никола Пашић                                                3. југословенски краљ

г) Никола Петровић                                           4. српски војвода.

д) Стјепан Радић                                                5. црногорски краљ

Одговор …………………………………………………………………………………………………………………

 

5

 

10.

 

Допуни реченице:

…………………………………………… (тачан датум и година ) потписан пакт о ненападању између ……………………………………..и …………………………………………………..

Потписници су били  :…………………………………и ……………………………………….и пакт је познат под именом ……………………………………………………………..

 

 

 

 

6

 

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊА

 

МАКСИМУМ

50

БРОЈ ПОЕНА

_____
Одличан (5)

48 – 50

Врло добар (4)

44 – 47

ОЦЕНА

_____________________(____)
Добар (3)        35 –  43
Довољан (2)        20 – 34

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Недовољан (1)         до 19

Ш. Малићевић, дипл. историчар

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ………………….         …………………………………………………..

ОДЕЉЕЊЕ :…………….   ДАТУМ:………………

шеста група

1.

 

Уговори са пораженим државама потписани су појединачно .

Повежи државе и уговоре :

…….Немачка                                  1.Сен Жармен

……..Аустро – Угарска                   2.Севр

……..Турска                                     3.Неиј

……..Бугарска                                  4. Версај

 

4

 

2.

 

Допуни реченице :

Конференција у Версају  није решила сва питања, већ је препустила да то реше земље у спору.  Нестала су четири царства:

а)…………………………………. б)……………………………  в)………………………….   г)…………………………..

 

Настале нове државе:

1…………………………………………….2………………………………………….3……………………………………

4……………………………………………..5…………………………………………6……………………………………

7……………………………………………..

 

11

 

3.

Погледај слику и одговори :

Наведи који догађај је утицао на Пикаса да наслика овуслику ?……………………………………..

Ко су жртве ?…………………………………………………………..

Ком уметничком правцу припада ово дело ?………………………………………………………………

 

3

 
 4.  Допуни реченице :

Бенито Мусолини носи титулу „Краљ Италије, Албаније и цар Етијопије“ јер је у Италији имао власт од ……………………………. године, а у Албанији од………………………………год.

а у Етијопији од…………………………године

 

 

 

3

 
  5. Шпански грађански рат је почео ……………….. године, када се против владе Народног фронта побунио вођа шпанских фашиста, генерал ………………………………………………  …………………………………………(пуно име и презиме )

Рат се завршио …………………..године победом:

1. народног фронта;

2. социјалиста и комуниста;

3. републиканске армије;

4. фашиста;

5. интернационалних бригада

 

 

4

 

6.

Одговори :

Под чијом влашћу се налазила Сарска област после Версајске мировне конференције ?

…………………………………………………………………………………..

Ко је контролисао производњу угља у Рурској области 1923.године?

……………………………………………………………………………………

У Паризу се 1925. јавља – L’ art deco (Уметност декорације)

Најмонуметалнији представници модерног стила су:

1………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………

 

5

 

7.

Допуни реченице:     

Прве олимпијске игре које је преносила телевизија одржане су у ………………………………….  ……………………..године .Хитлер напустио ложу како не би доделио медаљу тамнопутом

америчком атлетичару …………………………………………………………..

 

3

 

8.

Попуни табелу

Подела Краљевине Југославије на бановине:

Назив бановине

центар бановине

 

1. Сарајево
2. Загреб
3. Сплит
4. Цетиње
5. Ниш
6. Скопље
7. Бања Лука
8. Нови Сад
9. Љубљана
10.  

 

10

 

9.

Одговори :

Које имао власт у Краљевини СХС до доношења  Видовданског устава ?

………………………………………………….,    ………………………………………………………..и

…………………………………………………..

 

3

 

10.

Допуни реченицу да буде тачна.

…………………………………1941.  год.(тачан датум ) председник Владе  Краљевине Југославије

……………………………..   …………………………………………….. и министар спољних послова ………………………………….  ……………………………………….потписали протокол о приступању Југославије Тројном пакту у замку Белведер  у ………………………….

 

4

 

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊА

 

МАКСИМУМ

50

БРОЈ ПОЕНА

_____
Одличан (5)

48 – 50

Врло добар (4)

44 – 47

ОЦЕНА

_____________________(____)
Добар (3)        35 –  43
Довољан (2)        20 – 34

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Недовољан (1)         до 19

Ш. Малићевић, дипл. историчар

 

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s